Gebruikerspagina Elementair Boekhouden in Balans

Op deze pagina vind je de Exceluitwerkbladen, wijzigingen in de oplagen en een alternatieve opstelling voor de bruto-nettoloonberekening van paragraaf 13.3 voor Elementair Boekhouden in Balans.

In paragraaf 13.3  is de opstelling van de bruto-nettoloonberekening als volgt:

                   Brutoloon
                   Bijdrage Zorgverzekeringswet
+                 ------------------------------------
                   Brutoloon inclusief bijdrage Zorgverzekeringswet
-/-               Loonheffingen (loonbelasting + premies volksverzekeringen)
                    ------------------------------------
=                 Nettoloon

De bijdrage zorgverzekeringen wordt niet meer apart opgenomen en wordt op de gebruikelijke manier geboekt bij de sociale lasten of personeelskosten.

De opstelling van de bruto-nettoloonberekening wordt dan: 

                   Brutoloon
-/-               Loonheffingen (loonbelasting + premies volksverzekeringen)
                   ------------------------------------
=                 Nettoloon

Wijzigingen in bijdrukken van Elementair Boekhouden in Balans

Pagina 120 opgave 9.11, feit 5. "De werknemer moest elk jaar..." naar "De werknemer moet elk jaar...".
Pagina 160 de kolommenbalans de Balans per 31-12-2013. Het bedrag van € 311.926 staat een regel te laag. Deze moet bij grootboekrekening 030 Eigen vermogen staan.
Pagina 182 totalen van de saldibalans van 15.1 zijn € 1.072.600.
Pagina 187 opgave 15.5, 4,8% Hypothecaire lening moet zijn € 485.000.
Pagina 187, 7-okt Voor € 30.250 inclusief € 5.250 omzetbelasting aan
Pagina 188 27-okt ... is voor € 2.768 exclusief 21% omzetbelasting aan

Ondernemerschap?

Ben je geïnteresseerd in ondernemerschap of wil je ondernemer worden, gebruik dan Basiskennis Ondernemerschap in Balans. Dit boek laat zien dat ondernemerschap meer is dan het uitoefenen van een vak. Haal je naast het examen Elementair Boekhouden ook het examen Basiskennis Ondernemerschap vraag dan het diploma Financieel Ondernemer aan bij de Associatie.

Meer informatie over de boeken Basiskennis Ondernemerschap vindt u op www.ondernemerschapinbalans.nl.

Omslag Basiskennis Ondernemerschap in Balans

Bedrijfseconomie in Balans

Bedrijfseconomie in Balans is dé methode voor het vak bedrijfseconomie in de bovenbouw van havo en vwo. De naam van het vak bedrijfseconomie was voorheen management en organisatie. De centraal eindexamenstof is volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma en de schoolexamenstof laat de breedte van bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid zien.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.bedrijfseconomieinbalans.nl 

Management & Organisatie?

M&O in Balans is dé methode voor het vak management & organisatie in de bovenbouw van havo en vwo. De centraal eindexamenstof is volledig afgestemd op het examenprogramma en uit de schoolexamenstof blijkt de breedte van het vakgebied. Hierdoor heeft een docent vrijheid in de keuze van de leerstof en in de aanpak daarvan. Hierbij is variatie in de stof, aanpak en leerstijl mogelijk.

Meer informatie vindt u op de bijbehorende website www.managementenorganisatieinbalans.nl

Omslagen Management en Organisatie in Balans

 

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439